top of page

UYGULAMALARIMIZ

Ofiste El Sıkışma
 • Müelliflerin belirlenmesi

 • Mimari Müellif sözleşme altlığının hazırlanması

İmza Atan Adam
 • Proje özeline göre ihtiyaç duyulması halinde danışman belirlenmesi ve sözleşme altlıklarının oluşturulması

Toplantı Masası
 • Sistem kararları ve malzeme kararlarının alınmasını koordine etmek

 • Mimari proje kontrolü, eksikliklerin belirlenmesi ve mimari müelliften talebi

 • Proje gelişim süreci ve iş programını takip etmek

 • Yazışmaların koordinasyonu

iş görüşmesi
 • Tasarım Koordinasyon ve Teknik toplantıların gündeminin oluşturulması, toplantının düzenlenmesi ve tutanaklarının hazırlanarak ilgililere dağıtılması

 • Mimari, statik, mekanik, elektrik ve peyzaj gibi disiplinler arası koordinasyonu sağlamak

 • Danışmanlara bilgi aktarımı ve raporlarının takip edilerek ilgili proje müellifleriyle koordinasyonu

 • Proje yönetim toplantılarına katılım ve tutanaklarının hazırlanması

Resmi Olmayan Toplantı
 • Sözleşme kapsamında proje müelliflerinin takibi

 • İletişim ve doküman yönetimi

 • İhtiyaç programı, satış vaadi vb. taahhütlerin projedeki yansımalarının kontrol edilmesi

 • Periyodik raporlama ve yönetim bilgilendirme

Muhasebeci İş Başında

 • Proje revizyonlarının koordinasyonu

 • İhale paketlerinin değerlendirilmesi

 • Sahaya projelerin iletilmesi

 • Saha imalatlarına yönelik öncelikli projelerin belirlenmesi ve bu projelerin hazırlatılmasını sağlamak

 • Müellif / Danışman tekliflerinin toplanması ve mukayese tablolarının oluşturulması

 • Müellif süperpoze paftalarının incelenmesi ve yüklenici süperpoze çalışmaları sonucunda proje uyumsuzluklarının giderilmesine yönelik koordinasyon

Ev Planı İncelemesi
 • Numune imalat kararlarının alınması

 • Proje müellifi ve danışmanlarının hakediş kontrolü

İç Tasarımcı İş Başında
bottom of page